Tilbake til Dypvåg

 

Krokvåg Vannverk- Vakttelefon: 91331803.

 

Årsmøtereferat for 2018

 

Krokvåg Vannverk's avgiftsreglement februar 2012

 

Årsrapport 2017

 

Vedtekter i Krokvåg Vannverk.

 

Hjelp oss å holde ledningsnettet tett.

 

Kontakt rørlegger ved lekkasje

 

Historikk:

Krokvåg Vannverkslag(KV)  ble etablert i 1964.  Grunnlegger og leder i mange år var Karl Ragnar Hafsten.

Frem til 01.01.94 ble Sagevann benyttet som vannkilde. Vannet ble pumpet ut på ledningsnettet uten noen form for behandling.

Fra 01.01.94 og frem til 01.07.05 har KV kjøpt renset vann i fra Tvedestrand vannverk.

Nytt vannbehandlingsanlegg:

På årsmøtet i 2003 ble det, med stort flertall, vedtatt å bygge nytt vannbehandlingsanlegg ved Størdalstjenn. Kostnaden på anlegget var beregnet til ca. 3 mill.

Aquanoah AS fra Gjeving leverte anlegget. Anlegget ble satt i drift juli -05.

Rensingen er over to barrierer:

1.                  Fjerning av humus skjer ved at vannet blir tilsatt jernklorid for å ”binde opp” humusen i vannet. Humusmolekylene (”flokker”)  filtreres bort i mediefilter.

2.                  Før vannet ledes ut til forbruker utsettes vannet for UV-stråling.

(nødkloranlegg er montert og kobles inn ved feil på UV-anlegget)

 

Forsyningsområde:

KV`s ledningsnett strekker seg fra Kilsend i vest til Risøya i øst.

Gjessøya, Askerøya, Lyktene og Lyngør er en del av forsyningsområdet.

KV har  ca. 1160 abonnenter.

 

Styret består av:

Lars Molleklev  formann        Normannvik                 -----------”---------       tlf.  37161718

Jan Gummedal   nestformann  Bergendal                    4912  Gjeving             tlf.  37166629

Petter Norberg                        Krokvåg                         -----------”---------     tlf.  91351084

Elling Marcussen                    Gjeving                         --------”--------              tlf.  37166606

Eli Kristine Pedersen              Holmen                        4910  Lyngør              tlf.  90039591

Anita Kirsebom                      Rørkil                           4900 Tvedestrand      tlf.  90851510

 

Daglig leder:

Geir Grimsland                     Rørkiltoppen  55              4900  Tvedestrand     tlf.  91331803

 

Avgifter:

Andelskapital (tilkoblingsavgift)         kr. 13.000,-

(ved nye hyttefelt beregnes andelskapital i hvert tilfelle)

Helårsvann:                                         kr.   2.975,-(inkl. mva)

Sommervann:                                      kr.   2.300,-  ----”----

For større bygninger beregnes andelskapital og vannavgift i hvert  tilfelle.

Abonnenter med sommervann har tilgang på vann i fra 15.april til 15. oktober.

Vi prøver å få satt på sommervannet til påske, men det avhenger av været.

 

Nytt Høydebasseng:

Nytt høydebasseng ved Knutanhovet på ca. 800m3 ble satt i drift i 2006.  Sammen med eksisterende høydebasseng på Gjeving på 1500m3 vil vannforsyningen nå bli sikrere ved strømstans.

 

Informasjon:

Dersom noen ønsker mer informasjon om KV, er det bare å ta kontakt på tlf. 91331803 eller sende mail til Geir Grimsland

 

 

 

Tilbake til Dypvåg