Referat fra årsmøte i Krokvåg Vannverk SA (KV) den 25.04.2017  kl. 19.00 på Dypvåg grendehus

 

 

 

Til stede:         Fra styret:                   Lars Molleklev, Elling Marcussen,

Anita Kirsebom, Jan Gummedal og Petter Norberg

Eli K Pedersen meldte forfall.

I tillegg møtte:            Arne Tosseviken, Steinar Pedersen

og undertegnede.

 

Lars ønsket velkommen og overlot deretter ordet til undertegnede.

 

Ingen merknader til innkallingen.

 

Sak 1. Årsrapport

Årsrapport ble opplest og godkjent

Vedlegges protokoll.

 

Sak 2. Regnskap

Regnskap ble delt ut og gjennomgått i møtet - godkjent.

Vedlegges protokoll.

Overskudd for 2016 var  kr. 3.467-

 

 

Sak 3  Valg

Hele styret ble enstemmig gjenvalgt.

Valgprotokoll vedlegges protokoll.

 

Sak 4 Eventuelt

 

Nytt UV-anlegg

Den nye UVen gir foreløpig ikke lovet UVdose ved lav transmisjon i vannet. Undertegnede skal ha møte med leverandøren i nær fremtid  for å diskutere videre fremdrift.

Fra februar og frem til dd har UVen fungert godt. Det kan bli aktuelt å kreve et prisavslag i størrelsesorden 50.000,- fordi anlegget foreløpig ikke tåler vann med lav transmisjon.

 

Hindringer i kanalen/renna ut i Ålekartjenna

Elling, Arne Martin, Åsulv og undertegnede har vært på befaring.

Åsulv påtok seg å felle trærne som er i veien for å få utvidet kanalen fra Størdalsvannet og ned dit steinrenna begynner. Dette vil halvere det trange partiet. Vannverket må regne med å bekoste noe av dette, anslagsvis ca. kr. 15.000,-.

 

Tilsyn fra Mattilsynet i september, se årsrapport.

 

Ledningsnettet vil bli spylt i løpet av mai.

 

 

Valg, årsmøte 2016, tirsdag 25.04.2017

 

Følgende har sittet i styret i 2015:

 

 

Lars Molleklev           formann                      Normannvik                           på valg           

Jan Gummedal           nestformann               Gjeving                                 

Petter Norberg            styremedlem               Krokvåg                                 på valg

Elling Marcussen        styremedlem               Gjeving                                 

Eli K Pedersen           styremedlem               Lyngør                                               på valg           

Anita Kirsebom          styremedlem               Krokvåg                                            

 

Varamedlemmer:

Ragnhild Elise Storlie                                               Krokvåg                                 på valg                       

Jens Ragnar Larsen                                        Normannvik                                      

Marit Marcussen                                            Gjeving                                  på valg                       

Olaf Johan Svendsen                                     Lyngør                                                          

 

Hele styret ble gjenvalgt!

 

Nytt styre blir som følger:

 

Lars Molleklev           formann                      Normannvik                          

Jan Gummedal           nestformann               Gjeving                                 

Petter Norberg            styremedlem               Krokvåg                                

Elling Marcussen        styremedlem               Gjeving                                 

Eli K Pedersen           styremedlem               Lyngør                                              

Anita Kirsebom          styremedlem               Krokvåg                                                                   

 

Varamedlemmer:

Ragnhild Elise Storlie                                               Krokvåg                                                        

Jens Ragnar Larsen                                        Normannvik                                                  

Marit Marcussen                                            Gjeving                                                         

Olaf Johan Svendsen                                     Lyngør                                  

 

Ref. Geir Grimsland