Referat fra årsmøte i Krokvåg Vannverk SA (KV) den 24.04.2018  kl. 19.00 på Gjeving grendehus

 

Til stede:         Fra styret:                   Lars Molleklev, Elling Marcussen,

Anita Kirsebom, Jan Gummedal

Eli K Pedersen og Petter Norberg

I tillegg møtte:            Arne Tosseviken, Reidar Christensen

og undertegnede.

 

Lars ønsket velkommen og overlot deretter ordet til undertegnede.

 

Ingen merknader til innkallingen.

 

Sak 1. Årsrapport

Årsrapport ble opplest og godkjent

Vedlegges protokoll.

 

Sak 2. Regnskap

Regnskap ble delt ut og gjennomgått i møtet - godkjent.

Vedlegges protokoll.

Overskudd for 2017 var  kr. 8.462,--

 

 

Sak 3  Valg

Jan Gummedal ble i følge protokollen valgt inn i styret i 1991, og ønsket nå å tre ut av styret.

Årsmøtet takket han for lang og tro tjeneste.

Ny representant fra Gjeving ble Knut Eivind Løvdal.

Valgprotokoll vedlegges protokoll.

 

Sak 4 Søknad om tilskudd til nytt orgel i Dypvåg kirke.

Orgelkomiteen v/Torleif Haugland har sendt inn ny forespørsel om mer støtte til nytt orgel. 

Det var eurokurs samt nye runder med riksantikvaren som hadde påført prosjektet større kostnader enn budsjettert.

Årsmøtet var ikke villig til å bevilge mer til nytt orgel. De fleste mente det var tilstrekkelig med de 50.000,- som tidligere er bevilget.

 

Eventuelt:

 

Grendehusene i vannverkets forsyningsområde skal fra 2019 betale kr. 1000,- i vannavgift.

Der hvor kommunen er betalingsmottaker blir det ingen endring.

Enstemmig vedtatt.

 

E-post fakturering skal ikke merkes som: Guros postkasse. Det er flere som har reagert på dette fordi de tror det er «uønsket mail». Undertegnede tar dette opp med regnskapskontoret.

 

 

 

 

 

Ref. Geir Grimsland