Tilbake til Krokvåg Vannverk
Tilbake til Dypvåg's startside.
Retningslinjer, avgiftsreglement
Type bygg Arealgrense Vannavgift Andelsbetaling Merknad
Bolig Ingen Helårsvann, 1 avgift 1 andel Vann hele året
Bolig Ingen Sommervann, 1 avgift 1 andel Vann 15.04 - 15.10
Fritidsbolig Ingen Helårsvann, 1 avgift 1 andel Vann hele året
Fritidsbolig Ingen Sommervann, 1 avgift 1 andel Vann 15.04 - 15.10
Bolig m/leilighet Ingen Helårsvann, 1 avgift 1 andel Leil. benyttes ikke som selvstendig enhet
Bolig m/leilighet/garasjeleil. Ingen Helårvann, 1 1/2 avgift 1 andel Leil. Benyttes som selvstendig enhet
Bolig m/anneks i tunet Ingen Helårsvann, 1 avgift 1 andel Annekset benyttes ikke som selstendig enhet
Bolig m/anneks i tunet Ingen Helårsvann, 1 1/2 avgift 1 andel Annekset benyttes som selvstendig enhet
Fritidsbolig m/anneks/uthus Ingen Helårsvann, 1 avgift 1 andel Annekset/uthuset benyttes ikke som selstendig enhet
Fritidsbolig m/anneks/uthus Ingen Helårsvann, 1 1/2 avgift 1 andel Annekset/uthuset benyttes som selstendig enhet
Fritidsbolig m/anneks/uthus Ingen Sommervann, 1 avgift 1 andel Annekset/uthuset benyttes ikke som selstendig enhet
Fritidsbolig m/anneks/uthus Ingen Sommervann, 1 1/2 avgift 1 andel Annekset/uthuset benyttes som selstendig enhet
Større bygg, x-ant. leiligheter Ingen Helårsvann, x-ant. avgifter 1 andel for hver leilighet Vann hele året
Større bygg, x-ant. leiligheter Ingen Sommervann, x-ant. avgifter 1 andel for hver leilighet Vann 15.04 - 15.10
Skoler, industri, hotell m.m. Beregnes Avgift arealberegnes Andel arealberegnes Vann hele året/ 15.04 - 15.10, velger grunnlag tilsvarende
Arealberegninger utregnes som tidligere
Ved uklarheter har styret rett til å utøve skjønn.
Klager behandles av styret - ankeinstans: medlemsmøte.
Retningslinjene gjelder der hvor det er en eier av hytta/huset/leiligheten/bygningen.
Ved flere eiere behandles selvsagt hvert enhet for seg som selvstendig enhet med ”vanlige” avgifter/andeler.