Tilbake til Krokvåg Vannverk                                                             Tilbake til Dypvåg's startside.

 

Dersom dere oppdager lekkasjer, meld straks i fra til vakttelefonen(91331803)

 

Sommervann:  Kontroller at ledningen er tett når dere setter vannet på om våren!

Altfor mye vann sløses bort i lekkasjer!!

 

Tetthetskontroll:

  1. Sett på vannet til hytten.
  2. Det må ikke tappes vann i hytten under testen.
  3. Steng stoppekranen(kule- eller sluseventil)
  4. Åpne kranen forsiktig. Dersom det suser i det kranen åpnes, er det lekkasje på ledningen.

 

Tilbake til Krokvåg Vannverk                                                             Tilbake til Dypvåg's startside.