Siste nytt for bredbånd:  (Juni 2018)

GET har lagt fiber til noen hus men i fjor stoppet det helt opp.

Fremdriften på Rørkil er nedprioritert og det har vært null aktivitet siste året.

Kanskje vi må vurdere Telenor.

-------------------------------------------------------------------

Dypvåg er en bortgjemt perle på Sørlandskysten. Den gamle kystkommunen ligger mellom Tvedestrand og Gjeving/Lyngør og har et konglomerat av øyer og holmer.

Hvis enn går "på andre siden av riksveien" finner en Størdalsvannsvassdraget som består av mange vann knyttet sammen med små elver og kanaler. Her er det nesten ikke hytter og v.hj.a. kano kan en utforske villmarken.

Dypvåg har egen barneskole som er kommunens nest største. Hit kommer elever fra øyene og i kretsene rundt Dypvåg.

------------------------------------------------------------------

Suksessen Rørkil 2 feltet er nå ferdig utbyggd. Takket være lave inngangspriser har mange barnefamilier nå etablert seg på Dypvåg.

------------------------------------------

Badeanlegget, som Dypvåg Idrettsforening bygger, er nå tatt i bruk. Etter iherdig dugnadsinnsats og innsamling av penger i bygda og med støtte fra Kiwanis i Tvedestrand er badeanlegget blitt en populær møteplass.

-----------------------------------------

Siste nytt for bredbånd:  (Juni 2015)

GET har lagt fiber til noen hus men er ikke ferdige.

Fremdriften på Rørkil er nedprioritert og stoppet helt opp siste året.

Kanskje en må vurdere Telenor.

-------------------------------------------------------------------

Boliger eller hytter i Rørkil 3 feltet.

Kommunestyremøte 29. april 2008.

Det ble 13.8 mål tilrettelagt for hytter og resten til boliger. Vi visste at TTL, Høyre og Krf var for hytter istedenfor boliger men at Bjørg Haaland Bjørnstad, Jørgen Goderstad og Aud Angelstad alle fra Sp, skulle snu å gå inn for hytter kom som en stor overaskelse. Hadde ikke dette skjedd hadde kompromissforslaget fra Grendelaget gått igjennom da Høyre var splittet og Ole Goderstad stemte for Rørkil Grendelags forslag.

Dypvågfolk hadde godt fremmøte og fulgte debatten som Jan Marcussen ledet alene, noe overraskende,  fra TTL's side.

Arbeiderpartiet med Dag Eide og Morten Foss snakket varmt for boliger og Rørkils Grendelags forslag.

SV, med Agnar Hauge, ville ha friområde men stemte for Grendelagets forslag.

Det startet med 40 mål med hytteområde som nå er redusert til 13.8 mål. Vi er skuffet over Senterpartiet i Tvedestrand men totalt sett kunne det ha vært verre.

Foto av område.

 

Kart over område